راهنمایی ( توضیحات ) : جهت ارتباط با مسئولین و بیان هرگونه انتقاد و پیشنهاد فرم زیر را با مشخص کردن واحد مربوطه تکمیل نمایید .


واحد مربوطه :
 

نام و نام خانوادگی :
 

شماره همراه :
 

شماره ثابت :
 

ایمیل :
  

موضوع :
 

متن پیام :