دروس عمومی
1 کلاس آنلاین زبان عمومی
استاد : دکتر مریم رمضان نیا
مدت دوره : 30 ساعت
زمان برگزاری : روز جمعه از 12 الی 16
شروع دوره شهریور ماه 1395

قیمت : 180,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 کلاس آنلاین ریاضی عمومی
استاد اقای حسن رضاپور

مدت دوره 60 ساعت

زمان برگزاری 
روز پنجشنبه 8 الی 12

شروع دوره شهریور ماه
قیمت : 420,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد