عدم برگزاری زبان عمومی کد 1


 به اطلاع دانشجویان کلاس حضوری ارشد تابستان 93 می رساند:

کلاس زبان عمومی کد1 استاد رمضانی در روز شنبه 1393/05/11 به دلیل کسالت استاد برگزار نمی گردد.


واحد اجرای کلاس

تاریخ بروزرسانی : 1393/05/11