عدم برگزاری کلاس طراحی الگوریتم


به اطلاع دانشجویان کلاسهای حضوری کارشناسی ارشد تابستان 93 می رساند:

کلاس طراحی الگوریتم روز یکشنبه مورخ 1393/05/12 برگزار نمی گردد و جبرانی آن روز جمعه مورخ 1393/05/17 ساعت 12-9 برگزار می شود.

واحد اجرای کلاس

تاریخ بروزرسانی : 1393/05/11