برگزاری کلاس فوق العاده ریاضی مهندسی کد1


به اطلاع دانشجویان کلاسهای حضوری کارشناسی ارشد تابستان 93 می رساند:

کلاس فوق العاده ریاضی مهندسی استاد انصاری چهارشنبه مورخ 1393/05/15 ساعت 20-16 برگزار می گردد.

واحد اجرای کلاس

تاریخ بروزرسانی : 1393/05/14