برگزاری کلاس فوق العاده مدیریت مالی و اقتصاد


به اطلاع دانشجویان کلاسهای حضوری کارشناسی ارشد دوره پیام نور می رساند:

فوق العاده کلاس مدیریت مالی و اقتصاد استاد شکیبا روز جمعه مورخ 1393/05/17 ساعت 19-16در ساختمان علمی کاربردی هلال ایران برگزار می شود.

واحد اجرای کلاس

تاریخ بروزرسانی : 1393/05/15