برگزاری کلاس حل تمرین تحلیل سازه شنبه


به اطلاع دانشجویان کلاسهای حضوری کارشناسی ارشد تابستان می رساند:

حل تمرین کلاس تحلیل سازه روز شنبه مورخ 1393/05/18ساعت 20:30-16:30 توسط استاد ابراهیمی برگزار می شود.

واحد اجرای کلاس

تاریخ بروزرسانی : 1393/05/16