برگزاری کلاس فوق العاده معادلات دیفرانسیل


دانشجویان کارشناسی ارشد تابستان 93:

کلاس فوق العاده معادلات دیفرانسیل مهندس انصاری روز چهارشنبه مورخ 1393/05/29 ساعت 14-10 تشکیل می گردد.

واحد اجرای کلاس

تاریخ بروزرسانی : 1393/05/28