تمدید آزمون اینترنتی


قابل توجه کلیه دانشجویان ماهان
بدلیل استقبال و تماسهای مکرر داوطلبین ، آزمون اینترنتی تعیین سطح مرحله 2 تا روز چهارشنبه 94/7/29 ساعت 10 صبح تمدید شد .
دانشجویانی که هنوز موفق نشده اند در این آزمون شرکت نمایند از فرصت باقی مانده استفاده کرده تا با ارائه کارنامه بتوانند برای دروس خود بهتر برنامه ریزی نمایند.

با تشکر
واحد اجرای آزمون

تاریخ بروزرسانی : 1394/07/28