شروع کلاسهای پاییز 94


به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد پاییز 94می رساند :

کلیه کلاسهای دوره ارشد پاییز از تاریخ 94/8/16 تشکیل می گردد.

                                                                                                                                             
     واحد اجرای کلاس

تاریخ بروزرسانی : 1394/08/06