موسسه ماهان، حامی هفتمین دوره مسابقات دومینو کشوری


هفته گذشته، چهاردهم تا بیستم اردیبهشت ماه 95، هفتمین دوره مسابقات دومینوی کشوری به میزبانی دانشگاه امیرکبیر و با حمایت موسسه آموزش عالی آزاد ماهان، برگزار گردید.
تاریخ بروزرسانی : 1395/02/26