برگزاری کلاس های رایگان مهندسی عمران در روزهای پایانی هفته
کلاس های رایگان مهندسی عمران

در روزهای پایانی هفته گذشته، کلاس های رایگان سیالات، مکانیک خاک و استاتیک در ساختمان تححصیلات تکمیلی مؤسسه ماهان برگزار شد.
مهندس نواب ابراهیمی و مهندس نیما ابراهیمی مدرسین این سه درس در موسسه ماهان هستند که کلاس های این دروس نیز با حضور این اساتید برگزار شد.
برگزاری کلاس های رایگان در موسسه ماهان، تنها به دلیل آشنایی داوطلبان با نحوه تدریس اساتید برگزار میشود.
تاریخ بروزرسانی : 1395/05/02