برگزاری کلاس های دکتری


شروع دروس تخصصی ویژه دکتری (مجزا از اوطلبین ارشد) 20 مرداد در محل اختصاصی برگزاری کلاس های دکتری ماهان تشکیل شده است.


تاریخ بروزرسانی : 1395/05/23