شروع کلاس آنلاین دکتری


 کلاس های آنلاین دکتری ماهان  از شنبه مورخ  95/5/23 برای داوطلبین کنکور آزاد و سراسری آغاز گردید
هم چنین کلاس های آنلاین دروس تخصصی از شنبه 95/5/30 برای داوطلبین کنکور برگزار خواهد شد.


تاریخ بروزرسانی : 1395/05/24