موسسه ماهان در دانشگاه شمادانشجوی عزیز سلام

ماهان برای دانشجویان دانشگاه شما برنامه های ویژه ی کلاس های تخصصی و مشاوره برای موفقیت درآزمون ارشد در نظر گرفته است.

برای دریافت این خدمات و پیشنهاد تاریخ برای برگزاری همایش تخصصی در دانشگاهتان

بر روی دانشگاه مورد نظر کلیک کرده و فرم را پر کنید.


 

      دانشگاه علم و صنعت     

 

      دانشگاه تهران   

    

 

    دانشگاهشهید بهشتی     

 

 دانشگاه علامه طباطبایی


دانشگاه ابرار

 

 دانشگاه علم و فرهنگ

 

         دانشگاه ارشاد دماوند

 

             دانشگاه صنعتی شریف

 

             دانشگاه آزاد تهران شمال

     
        دانشگاه آزاد تهران مرکز

 

             دانشگاه آزاد تهران جنوب    

 

                   دانشگاه پیام نور

 
             دانشگاه امیر کبیر

 

  دانشگاه فنی و حرفه ای شریعتی  

 

   دانشگاه فنی و حرفه ای شمسی پور

 تاریخ بروزرسانی : 1395/06/16