برگزاری همایش های تخصصی، در دانشگاه شماماهان در دانشگاه شما:

برگزاری همایش های تخصصی کارشناسی ارشد 

با اساتید و رتبه های برتر هر رشته

در دانشگاه شما

 

*برایاطلاعات بیشتر بر روی دانشگاه خود کلیک کنید 

دانشگاه شهید بهشتی

 

دانشگاه تهران

 

دانشگاه علم و صنعت

 

دانشگاه علم و فرهنگ

 

دانشگاه ابرار

 

دانشگاه علامه

 

دانشگاه آزاد تهران شمال

 

دانشگاه شریف

 

دانشگاه ارشاد دماوند

 

دانشگاه پیام نور

 

دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

دانشگاه آزاد تهران مرکز

دانشگاه فنی و حرفه ای شمسی پور

دانشگاه فنی و حرفه ای شریعتی

 

دانشگاه امیر کبیر


تاریخ بروزرسانی : 1395/06/16