کارگاه مقاله نویسی دکتری ماهان


کارگاه مقاله نویسی (رایگان) ویژه داوطلبین ماهانی در روز سه شنبه 13 مهر در سالن همایش ماهان برگزار گردید.

   


تاریخ بروزرسانی : 1395/07/14