همایش تخصصی دکتری مدیریت


همایش تخصصی دکتری مدیریت در سالن همایش پرفسور حیدری واقع در مجتمع ماهان با حضور اساتید برتر  دکتری در روز سه شنبه مورخ95/8/11 برگزار گردید.

   


تاریخ بروزرسانی : 1395/08/11