اولین مرحله آزمون آزمایشی دکتری


اولین مرحله آزمون آزمایشی 8 مرحله ای مورخ 28 آبان در ساعت 8 صبح در دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.


تاریخ بروزرسانی : 1395/08/29