کلاس کنکور کارشناسی ارشد مدیریتکلاس کنکور کارشناسی ارشد مدیریت
مجموعه مدیریت (1142)

برنامه کلاسهای حضوری کارشناسی ارشد94

دروس عمومی پاییز 1394

نام درس

نام استاد

نام کد

روز و ساعت برگزاری کلاس

زبان عمومی

استاد رمضانی

1

یکشنبه 20- 16

2

سه شنبه 20- 16

دکتر منافی

3

پنجشنبه 20-17

4

چهارشنبه 16-12

دکتر فرید

5

دوشنبه 16-12

ریاضی

دکتر ناصحی فر

1

دوشنبه 16-12

2

یکشنبه 20:30-16:30

دکتر انصاری

3

چهارشنبه 16-12

استاد تاجیک

4

سه شنبه 16-12

آمار

دکتر ناصحی فر

1

دوشنبه 20-16

دکتر ناصحی فر

2

جمعه  12-8

دکتر انصاری

3

چهارشنبه 20-16

استاد تاجیک

4

سه شنبه  20-16

دروس تخصصی پاییز 1394نام درس

نام استاد

نام کد

روز و ساعت برگزاری کلاس

 

تئوری مدیریت

 استاد سلامی
 1  پنجشنبه 16-12

دکتر مدرسی

2

شنبه 20-16

3

یکشنبه 20-16

استاد پرچ

4

چهارشنبه 20-16

5

سه شنبه  16-12

اقتصاد خردو کلان

دکتر اسدالهی

1

یکشنبه 12-8

2

سه شنبه 20-16

3

پنجشنبه 16.30-12.30

پژوهش عملیاتی


مهندس ایمن پور

1

پنجشنبه 12-8

استاد خاکپور


2

یکشنبه 16-12

3

پنجشنبه 20.30-16.30

 4  جمعه 20-16

مدیریت تولید

استاد خاکپور

1

جمعه16-12

مالیه عمومی و بودجه

دکتر احمدی

1

دوشنبه 20-16

بازاریابی

دکتر مدرسی

1

یکشنبه 16-12

مدیریت مالی

دکتر اسداللهی

1

یکشنبه 16-12

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

استاد گرجی آرا

1

جمعه 20-16

حسابداری (مالی و صنعتی)

استاد نوردرخشان

 

چهارشنبه 20.30-16.30

زبان تخصصی

دکتر منافی

1

جمعه 12-8

2

شنبه 16-12

دکتر فرید

3

دوشنبه 20-16

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر مدرسی

1

جمعه 20-16

 مدیریت منابع انسانی
 استاد نظام
 1  دوشنبه 16-12
پرسش های پاسخ داده شده


هنوز هیچ سوالی ثبت نشده است .

سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 • انتخاب مقطع :


  انتخاب گروه :


  انتخاب رشته :


  استان :


  شهر :


 •  
 •    
 •  
 •