دکتری مهندسی عمرانمعرفی رشته دکتری مهندسی عمران و منابع دروس


معرفی رشته ­های تخصصی دکتری مهندسی عمران 

دوره دکتری مهندسی عمران بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در این زمینه است که به اعطای مدرک می ­انجامد و رسالت آن تربیت افرادی است که با نوآوری در زمینه­ های مختلف علوم و فناوری در گسترش مرزهای دانش و رفع نیازهای کشور موثر باشند. این دوره مجموعه ­ای هماهنگ از فعالیت­های آموزشی و پژوهشی با گرایش­های مهندسی زیر می­باشد:

 

ردیف

گرایش­های اصلی

زیرمجموعه­ های مرتبط

 

1

سازه

مهندسی سازه

مهندسی زلزله

2

خاک

مهندسی ژئوتکنیک

 

3

 

راه

مهندسی راه و ترابری

مهندسی حمل و نقل

 

4

 

آب

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی و مدیریت منابع آب

مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

 

5

 

متفرقه

مهندسی و مدیریت ساخت

مهندسی محیط زیست

 

 

چند نکته پیرامون دوره دکتری مهندسی عمران

دانشجويي كه براي دوره دكتري ثبت نامه مي كند، موظف است بين 18 تا 30 واحددرسي را با نظر استاد راهنماي تخصصي تحصيلي مطابق برنامه آموزشي مربوط، مصوب شوراي عالي برنامه ريزي در مدت مجازمرحله آموزشي، با موفقيت بگذراند.

دانشجو در مرحله آموزشي ، موظف است در هر نيمسال تحصيلي بين ۸ تا 12 واحد درسياز دروس مرحله آموزشي را انتخاب و ثبت نام کند.

 حداقل نمره قبولي در هر درس اختصاصي اجباري و اختصاصي اختياري 14 از 20 می­باشد.

 

 هدف از دوره دکتری مهندسی عمران

آشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیق و کوشش برای نوآوری در این زمینه

دستیابی به جدیدترین مبانی علمی، تحقیقاتی و فناوری

نوآوری در زمینه های علمی، تحقیقی و کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش

تسلط یافتن بر یک یا چند امر، همچون ؛ تعلیم، تحقیق و برنامه ریزی ؛‌طراحی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی ؛ تجزیه و تحلیل و حل مسائل علمی در مرزهای دانش؛ حل مشکلات عملی جامعه در یکی از زمینه­های مهندسی عمران

 

 

منابع و مباحث دکتری مهندسی عمران موسسه ماهان

  

ضرایب

عناوین درسی

4

1) مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه­ها)

4

2) دینامیک سازه­

4

3) تئوری الاستیسیته

1

4) استعداد تحصیلی

1

5) زبان انگلیسی

 

مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه­ها)

منابع

مقاومت مصالح:

مقاومت مصالح، جانسون

مقاومت مصالح، پوپوف

مقاومت مصالح تیموشنکو

تحلیل سازه­ها:

تئوری و مسایل تحلیل سازه ها، مترجمین: حمید رضا ولی پور، اردشیر اطیابی

مباحث بنیادی تحلیل سازه ها، ترجمه فریدون ایرانی

تحلیل سازه ها، محمد رحیمیان- امیر کیوان قربانی تنها

تحلیل سازه ها، علی کاوه

تحلیل سازه ها، مهندس شاپور طاحونی- مهندس محمد رضا اخوان لیل آبادی

تحلیل سازه، مهندس مجید بدیعی (۴ جلد)

سرفصل ها

مقاومت مصالح:

تنش و کرنش: قانون هوک- کرنش­های برشی- کرنش­های حرارتی در المان- تنش مسطح- کرنش مسطح- دایره مور برای تنش و کرنش- تبدیلات تنش و کرنش- تنش سه­بعدی- کرنش سه­بعدی

بارگذاری محوری: تغییر شکل محوری اعضاء- تغییر دما و خطاهای حین ساخت در سازه های معین و نامعین- مدلسازی با فنر- تغییر شکل پلاستیک

محاسبه تنش برشی ناشی از پیچش در مقاطع دایروی همگن توپر، توخالی و جدار نازک

محاسبه تنش برشی ناشی از پیچش در مقاطع مستطیلی توپر، جدار نازک باز و بسته

محاسبه زاویه پیچش در مقاطع دایروی در سازه های معین و نامعین

محاسبه زاویه پیچش در مقاطع غیردایروی

محاسبه تنش برشی ناشی از پیچش و زاویه پیچش در مقاطع دایروی غیرهمگن

محاسبه تنش های برشی ناشی از پیچش در اتصالات پیچی

تحلیل سازه­ها:

تعیین درجه نامعینی در تیرها تحت بارگذاری کلی و بارگذاری قائم

تعیین درجه نامعینی در قاب ها و خرپاهای دوبعدی

تعیین درجه نامعینی در قاب های سه بعدی (فضایی)

تحلیل تیرها و قاب های معین (تعیین نیروها و لنگرهای داخلی و عکس­العمل­های تکیه­گاهی)

تحلیل خرپاهای معین (تعیین نیروهای داخلی و عکس­العمل­های تکیه گاهی)

تحلیل قاب­های قوسی شکل معین (تعیین نیروها و لنگرهای داخلی و عکس­العمل­های تکیه­گاهی)

رسم دیاگرام های نیروی برشی و لنگر خمشی در سازه ها

پایداری سازه ها، روش تیر مزدوج، روش سطح لنگر

انرژی تغییر شکل سازه، روش کار حقیقی، قضایای اول و دوم کاستلیانو

روش کار مجازی در محاسبه تغییر شکل ها (خیز و شیب) در خرپاها، تیرها و قاب های معین تحت اثر بارهای خارجی

مقاومت مصالح:

خمش در مقاطع غیرهمگن، خمش نامتقارن، خمش دومحوره، هسته مقطع

عضو متقارن در خمش خالص و تغییر شکل آن- ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی- خمش پلاستیک

شعاع انحناء، محاسبه تنش ناشی از لنگر خمشی

محاسبه خیز و شیب با روش انتگرال گیری مستقیم

محاسبه مقاومت خمشی الاستیک، محاسبه مقاومت خمشی پلاستیک

محاسبه مقدار نیروی وارد بر بخشی از مقطع ناشی از لنگر خمشی

محاسبه تغییر طول، تغییر عرض و تغییر ارتفاع مقطع ناشی از لنگر خمشی

تنش برشی در مقاطع توپر، تنش برشی در مقاطع جدار نازک

برش- تنش برشی در مقاطع غیرهمگن، محاسبه تنش برشی در اتصالات میخی

محاسبه تغییرشکل­های برشی، مخازن جدار نازک

کمانش، روش­های انرژی، ترکیب تنش­ها، معیارهای تسلیم

تحلیل سازه­ها:

روش کار مجازی در محاسبه تغییر شکل­ها (خیز و شیب) در خرپاها، تیرها و قاب­های معین تحت اثر نشست تکیه گاهی، خطای ساخت و گرادیان حرارتی

قضیه بتی- ماکسول (قضیه تقابل کار و تغییر مکان)

اثر ضربه، خط تاثیر در تیرهای معمولی و پانل­دار، خط تاثیر در خرپاها و قاب­ها

روش شیب افت

محاسبه نیروها، لنگرهای داخلی، عکس العمل های تکیه گاهی و تغییر شکل­ها (خیز و شیب) در خرپاها، تیرها و قاب های نامعین تحت اثر بارگذاری مستقیم، نشست تکیه­گاهی، خطای ساخت و گرادیان حرارتی

تقارن و پادتقارن در سازه­ها

 

دینامیک سازه­

منابع

دینامیک سازه‌ها و تعیین نیروهای زلزله (تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله)، آنیل چوپرا؛ مترجم شاپور طاحونی

دینامیک سازه‌ها، کلاف، پن‌زین؛ ترجمه محمد مهدی سعادت پور

Dynamics of Structures, R. W. Clough

سرفصل ها

مبانی دینامیک سازه­ها، معادلات حرکت و تحلیل ارتعاش آزاد سیستم­های یک درجه آزادی

تحلیل سیستم­های یک درجه آزادی تحت بارگذاری هارمونیک، تناوبی و ضربه­ای، روش­های عددی

سیستم یک درجه آزادی با رفتار غیرخطی، معادله حرکت سازه­ها در مختصات کلی (تعمیم یافته)، تحلیل ارتعاشات به روش رایلی

معادله حرکت سیستم­های چند درجه آزادی، ارتعاش آزاد سیستم­های چند درجه آزادی، تحلیل دینامیکی سیستم­های چند درجه آزادی

 

تئوری الاستیسیته

منابع

مبانی تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته محمد مهدی سعادت‌پور

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته (جلد ۱ و ۲) جواد سلاجقه

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته و مدل‌سازی رفتار مواد، دبلیو، اف، چن، ترجمه محمود کیایی

M. H. Sadd, Elasticity, Theory, Applications, and Numerics

J. R. Barber, Elasticity

P. Boresi, Elasticity In Engineering Mechanics

S. Thimoshenko, Theory Of Elasticity

G. Thomas Mase, Continuum Mechanics For Engineers

W. Michael Lai, Introduction To Continuum Mechanics

T. S. Chang, Continuum Mechanics

سرفصل ها

محاسبات برداری و تانسوری، تانسور تنش و مشخصات آن روابط حاکم بر میدان جابجایی، کرنش و تنش، قانون هوک، معادلات تعادل و سازگاری در دستگاه مختصات کارتزین

مسائل الاستیسیته در دستگاه مختصات کارتزین، معادلات تعادل و قانون هوک در دستگاه مختصات قطبی، مسائل دوبعدی با تقارن محوری در دستگاه مختصات قطبی

مسائل دوبعدی در دستگاه مختصات قطبی با شرایط مرزی مختلف، پیچش مقاطع غیردایروی، مسائل یک بعدی پلاستیسیته، تحلیل تنش و کرنش برای حل مسائل دوبعدی و سه بعدی پلاستیسیته

معیارهای مختلف برای سیلان مواد در حالت پلاستیک، تحلیل مسائل پلاستیسیته در حالت پلاستیک کامل

 

استعداد تحصیلی

منابع

کتاب استعداد تحصیلی ماهان

سرفصل ها

کلیه مطالب

 

زبان انگلیسی

منابع

کتاب زبان TOLIMO ماهان

سرفصل ها

کلیه مطالب

  

 


پرسش های پاسخ داده شده
 • اسماعیل

  [ 1396/10/29 14:57:4 ]

  سلام میشه بنده را راهنمایی بفرمایید. آیا کلاسهای آمادگی کنکور دروس تخصصی دکتری در رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری تشکیل می شود یا خیر؟ منظورم کلاس ترافیک پیشرفته و روسازی پیشرفته است


  با سلام و احترام 

  برای ترم تابستان در خصوص دکتری مهندسی عمران دروس عمومی زبان و استعداد تحصیلی می توانیم در خدمت شما باشیم. 

  جهت مشاوره فرم مشاوره دکتری عمران را پر نمایید و یا با 0218506 تماس حاصل فرمایید.

  با تشکرسوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •