دکتری مدیریتمشاوره آزمون دکتری مجموعه مدیریت 97


* نکات مهم درباره آزمون دکتری مدیریت 97*

به اطلاع كليه متقاضيان ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري مدیریت  (نيمه متمركز (Ph.D) سال 1397 مي‌رساند كه ثبت‌نام براي شركت در آزمون مذكور منحصراً بصورت اينترنتي از روز چهار‌شنبه مورخ 96/09/1 آغاز و در روز سه شنبه مورخ 96/09/7 پايان مي‌پذيردلذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظرگرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات موردنياز ثبت‌نام به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.orgمراجعه و نسبت به ثبت‌نام و شركت درآزمون مذكور اقدام نمايند.

بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری مدیریت ناپیوسته بر حسب هر یک از شیوه های « آموزشی پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام می شود:

الف ـ دکتری آموزشی پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری مدیریت ناپیوسته آموزشی ـ پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1ـ آزمون متمرکز(50 درصد)

2ـ سوابق آموزشی،پژوهشی و فناوری (20 درصد)

3ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد)

ب ـ دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1ـ آزمون متمرکز(30 درصد)

2ـ سوابق آموزشی،پژوهشی و فناوری (20 درصد)

3ـ مصاحبه علمی و بخش عملی (30 درصد)

4ـ تهیه طرحواره(20 درصد)

برنامه زماني آزمون‌هاي سازمان سنجش آموزش كشور درسال 1397


 نام آزمون

سال

ثبت‌نام

برگزاري آزمون

از

تا

دكتري (Ph.D)

97

چهار‌شنبه 96/09/01

سه‌شنبه 96/09/07

جمعه 96/12/04

كارشناسي‌ارشد

97

پنجشنبه 96/09/16

چهار‌شنبه 9609/22

پنجشنبه و جمعه 6 و 97/02/07

سراسري

97

يكشنبه 96/11/01

يكشنبه 96/11/08

پنجشنبه و جمعه 7 و 97/04/08

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی

1- رشته مدیریت بازرگانی (گرایش های الف-مدیریت بازاریابی ، ب-مدیریت سیاست گذاری بازرگانی، ج-رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی) ، 2) رشته مدیریت راهبردی

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)

2-استعداد تحصیلی(ضریب 1)3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت،مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)

سطح کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی و مدیریتبازار پیشرفته، مدیریت استراتژیک پیشرفته)

برای دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی کلیک کنید

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت دولتی

رشته های 1-مدیریت دولتی (گرایش های تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ، مدیریت تطبیقی و توسعه، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی)، 2-مدیریت سازمان های دولتی ایران (گرایش های الف-سیاست گذاری دولتی (خط مشی گذاریعمومی) و ب-رفتاری)

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)

2-استعداد تحصیلی(ضریب 1)3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت،مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)

سطح کارشناسی ارشد شامل (نظریه ها و مبانیمدیریت دولتی ، نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی)

برای دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد دکتری مدیریت دولتی کلیک کنید

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش های کسب و کار هوشمند، مدیریت خدماتو توسعه فناوری

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)

2-استعداد تحصیلی(ضریب 1)3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت،مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)

سطح کارشناسی ارشد شامل (سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته، مدیریت دانش)

برای دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد دکتری مدیریت فناوری اطلاعات کلیک کنید

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت صنعتی

گرایش های تولید و عملیات، تحقیق در عملیات،مدیریت سیستم ها، استراتژی صنعتی، مدیریت مالی

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)

2-استعداد تحصیلی(ضریب 1)3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت،مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)

سطح کارشناسی ارشد شامل (تحقیق در عملیاتپیشرفته ، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته)

برای دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد دکتری مدیریت صنعتی کلیک کنید

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت مالی

گرایش های مهندسی مالی، بانکداری، مالی بینالملل، بیمه، حقوق مالی

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)

2-استعداد تحصیلی(ضریب 1)3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت،مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)

سطح کارشناسی ارشد شامل (ریسک و مدیریت سرمایه گذاری، بازارها و نهادهای مالی)

برای دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد دکتری مدیریت مالی کلیک کنید

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

رشته های 1-کارآفرینی، 2-آینده پژوهی، 3-سیاستگذاری علم و فناوری، 4-مدیریت تکنولوژی (گرایش های مدیریت نوآوری، مدیریت تحقیق و توسعه،مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی

1-زبان انگلیسی (ضریب1)

2-استعداد تحصیلی(ضریب 1)3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت،مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)

سطح کارشناسی ارشد شامل (نظریه های کارافرینی،تئوری های نوآوری، مدیریت استراتژیک پیشرفته)

برای دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد دکتری مدیریت کارآفرینی،آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی کلیک کنید

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت رسانه و اطلاعات

1-مدیریت رسانه ای ، 2-مدیریت اطلاعات

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)

2-استعداد تحصیلی(ضریب 1)3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (آمارو کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام،مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی ، مدیریت استراتژیک)

برای دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد دکتری مدیریت رسانه کلیک کنیدپرسش های پاسخ داده شده
 • پژمان

  [ 1396/11/17 12:33:13 ]

  با سلام، بنده کارشناسی الکترونیک دارم و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، برای دکتری علاقه دارم مدیریت دولتی و یا اجرایی ادامه بدم، آیا میشه این کارو کرد یا خیر؟ اگر مدیریت صنعتی رو ادامه بدم بهتر هست یا تغییر رشته بدم ؟


  سلام خدمت شما

  ببینید بستگی به علاقتون داره که کدوم گرایش مدیریت رو انتخاب کنید 
  اجرایی که دکتری در ایران نداره
  ولی چون رشته کارشناسی تون فنی بوده مدیریت صنعتی میتونه انتخاب خوبی باشه
  باز اگر برای ارتقای موقعیت شغلی تون میخواین من باید بدونم که در کجا شاغل هستین
  شاد و پیروز باشین

 • فرناز

  [ 1396/04/18 9:38:49 ]

  سلام خسته نباشید....یه سوالی داشتم ممنون میشم راهنماییم کنید...من لیسانس و فوق لیسانس کامپیوتر دارم....منتها برای دکترا تصمیم دارم مدیریت بخونم...آشنایی زیاد با این رشته و گرایش هاش ندارم...سوالم اینه بین مدیریت صنعتی و مدیریت مالی کدوم رشته رو انتخاب کنم که ارزش خودندن داشته باشه؟کسی رو برای راهنمایی پیدا نکردم گفتم از شما سوال کنم...بنظر شما کدوم گرایش رو دنبال کنم تو مقطع دکترا..پیشاپیش ممنون


  سلام روزتون بخیر باشه
  من تماس گرفتم خدمتتون توضیحات جامع بدم ولی متاسفانه پاسخ ندادین
  مدیریت بازرگانی به نظر بنده بهتر از مدیریت صنعتی هست و اینده بهتری داره
  مدیریت مالی هم گرایش خوبیه ولی قبولی در این رشته خیلی سخت تر هست
  پس به نسبت مدیریت بازرگانی مناسب تر برای شماست

  من شماره ام رو میذارم میتونید با من تماس بگیرین

  021-8506 داخلی 123 زاده رحیم هستم

  اینم شماره تلگرام موسسه:

  09109019035

 • احسان دهقان

  [ 1396/04/10 10:17:8 ]

  بنده لیسانس مهندسی کامپیوتر و فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی از دانشگاه آزاد می باشم .چه کمکی می توان از شما گرفت که دکترا سراسری باشد.راهنمایی نمایید


  سلام روزتون بخیر باشه
  برای دکتری اگر گرایش خودتون مدنظرتون هست ماهان خدمات بسیار جامعی رو ارائه کرده است.
  در حال حاضر با توجه به اینکه در بازه زمانی تخفیف هستیم برای ثبت نام و تخفیف ویژه با خانم زاده رحیم، مسئول دپارتمان مشاوره ماهان به شماره 09109019035 در تلگرام پیام بدین ایشون کامل راهنمایی تون میکنن.

 • محمد رمضانی

  [ 1396/04/04 0:25:45 ]

  با عرض سلام وخسته نباشید ببخشید بنده کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشدم رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک است. لطفا بفرمایید بنده می توانم در دانشگاه در سراسری رشته مدیریت دولتی ادامه تحصیل دهم؟ با تشکر از زحمات شما


  با سلام و روز بخیر
  بله امکانش هست میتونید رشته مدیریت رو بخونید با توجه به اینکه دروس این رشته بطور کامل حفظیات هستن
  در حال حاضر با توجه به اینکه در بازه زمانی تخفیف هستیم برای ثبت نام و تخفیف ویژه با خانم زاده رحیم، مسئول دپارتمان مشاوره ماهان به شماره 09109019035 در تلگرام پیام بدین ایشون کامل راهنمایی تون میکنن.

 • میترا بابازاده

  [ 1396/02/10 16:26:4 ]

  سلام خسته نباشید من امسال در رشته مدیریت کد2166 شرکت کردم ورتبه ام 219 شده می خواستم ببینم اصلا شانسی برای قبولی در دانشگاه سراسری یا ازاد دارم یا نه و سئوال دوم من این است که سال گذشته یک گروه مدیریت بود که وقتی اون رو امتحان می دادیم در انتخاب رشته مدیریت بازرگانی مدیریت منابع انسانی مدیریت استراتژیک و .... را می توانستیم انتخاب رشته کنیم ولی امسال متاسفانه برای هر کدوم از این ها امتحان جداگانه ای گرفتن من مدیریت خالی با کد 2166 رو امتحان دادم الان در دفترچه انتخاب رشته فقط 4تا انتخاب داره که دوتاش مربوط به نیروی انتظامی می شه و یکی اش پردیس بین المل هست الان سئوال من اینه که من فقط می تونم از بین این 4تا انتخاب انتخاب رشته کنم یا مدیریت بازرگانی و دولتی و... را می تونم انتخاب رشته کنم با تشکر


  با درود

  سپاس از ارسال پیام شما در سایت ماهان
  خیر.شما فقط مجاز به انتخاب رشته هایی هستید که در کد 2166وجود دارد
  جهت مشاوره تخصصی با مشاوران ماهان منتظر تماس ما باشید.
  با ارزوی موفقیت...


 • سیدسعید موسوی

  [ 1396/01/19 16:40:19 ]

  باسلام اینجانب سیدسعیدموسوی سال گذشته جهت شرکت در کلاسهای حضوری کنکور مقطع دکتری مدیریت، مبلغ950هزار تومان واریز نموده و مقرر شد مابقی طی چهارفقره چک تسویه شود. متاسفانه از طرف مدیرعامل شرکتی که من در آن مشغول هستم به بنده ماموریت حضور در نمایشگاه تاجیکستان در اسفندماه واگذار گردید لاجرم زمان کنکور در ایران نمی توانستم باشم ، لذا چندهفته قبل از شروع کلاسهای ماهان، مراتب انصراف بنده بصورت تلفن و ایمیل و... بارها به مسئولین و پرسنل مجموعه ماهان اعلام شد . با توجه به تکرار ماموریت کاری در سال96 (حضور در نمایشگاه خارج) خواهشمندم ترتیبی اتخاذ شود تا این وجه به حساب من عودت گردد. با تشکر سیدسعیدموسوی


  با سلام و روزبخیر

  این سایت مخصوص سوالات مشاوره ای در نظر گرفته شده و در رابطه با عودت هزینه باید با شماره 88100113 تماس بگیرین و با مسئول مربوطه صحبت کنید یا با مسئول امور مالی مشکلتون رو در میون بذارین
  موفق باشید/

 • جواد

  [ 1395/12/14 1:6:26 ]

  با سلام می خوام بدونم باتخصصی30و جی مت 50 شانسی دارم توگروه بازرگانی باتشکر


  برای دانشگاه های سراسری متاسفانه خیر. ولی برای دانشگاه آزاد و پردیش خودگردان شانس دارین. موفق باشین.

 • نسیم

  [ 1395/11/08 18:57:44 ]

  سلام میخواستم ببینم با درصدای تخصصی 35 درصد،امار 75 درصد ،زبان 7 درصد ، استعداد 15 درصد مجاز میشم؟ حدودا چند میشه رتبم ؟


  با سلام

  درس آمار جز دروس تخصصی می باشد اگر درس آمار را نیز جز دروس تخصصی مطرح کنیم و میانگین دروس تخصصی شما 50% باشد با زبان 7% و استعداد 15% قطعا آزمون سراسری روزانه و شبانه قبول نخواهید شد ولی مجاز می شوید برای پردیس خودگردان و دانشگاه پیام نور
  موفق باشید

 • سید محمد باقر طبسی

  [ 1395/11/07 21:16:9 ]

  آیا کتاب بصورت تک فروشی هم دارید؟ کتابهای مدیریت استراتژیک و بازاریابی پیشرفته از رشته مدیریت راهبردی


  با سلام و روزبخیر

  بله تک فروشی هم داریم
  جهت ثبت نام در آزمونها با تخفیف 300 هزار تومن که میتونید جهت راهنمای ثبت نام با خانم زاده رحیم شماره 09109019035 تلگرام بدهید

 • احمدي

  [ 1395/05/20 13:33:40 ]

  با سلام، بنده كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني هستم آيا براي دكتري ميتوانم رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني را بخوانم؟ اين رشته زير نظر وزرات علو هست يا وزارت بهداشت؟ با تشكر


  با درود 

  سپاس از ارسال پیام شما در سایتماهان

  خیر این امکان برای شما در دانشگاه سراسری وجود ندارد

  جهت مشاوره تخصصی با مشاورانماهان

   منتظر تماس ما باشید

  با ارزوی موفقیتاولین قبلی1 | 2بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 • انتخاب مقطع :


  انتخاب گروه :


  انتخاب رشته :


  استان :


  شهر :


 •  
 •    
 •  
 •