جهت ارائه درخواست و مطرح شدن در شورای آموزش فرم زیررا تکمیل فرمایید.این فرم فقط ویژه داوطلبین استان تهران میباشد.

 

دانشجویان ماهانی عزیز

 

با توجه به شروع کلاس های موسسه آموزش عالی آزاد ماهان به استحضار میرساند که هر گونه

 

 درخواست انتقال و انصراف قابل قبول نخواهد بود.

 

 نام و نام خانوادگی :
 

ترم :


تلفن ثابت :
  

تلفن همراه :
   

شرح درخواست :
 

تاریخ درخواست :