جهت ارتباط با مسئولین و بیان هرگونه انتقاد و پیشنهاد فرم زیر را با مشخص کردن واحد مربوطه تکمیل نمایید .

واحد مربوطه :
 

نام و نام خانوادگی :
 

شماره همراه :
  

شماره ثابت :
  

ایمیل :
  

موضوع :
 

متن پیام :