spinner logo

روش تدریس


روش تدریس

قیمت : 329,000 296,100 تومان

جزئیات پک

توضیحات

مولف:دکتر شاداب جبارپور 


کتاب حاضر دربرگیرنده مفید از مباحث در روش تدریس زبان های خارجی به عنوان یکی ازموضوعاتی است که در آزمون ورودی مقطع دکترای تخصصی از داوطلبین امتحان گرفته میشود می باشد در نگارش کتاب سعی شده است مطالب به طور کامل پوشش داده شوند تا نیازیبه مراجعه به سایر مراجع و منابع نباشد. این کتاب شامل ده فصل است که نه فصل آن آموزش مباحث مختلف است و از آنجاییکه هدف کتاب آماده سازی داوطلبین برای آزموندکترای تخصصی است لذا توجه به نمونه سوالات چهارگزینه ای آخر هر فصل بسیار مهم بوده ازین رو به خوانندگان توصیه می شود بخش پایانی هر درس شامل سوالات چهارگزینه ای مربوط به مباحث فصل مزبور با پاسخ های تشریحی ارائه شده در انتهای همان فصل رابا دقت مطالعه نمایند. 

تعداد
whatsapp logo instagram logo