spinner logo

زبان عمومی ( تولیمو )


زبان عمومی ( تولیمو )

قیمت : 459,000 413,100 تومان

جزئیات پک

توضیحات

مولف:دکتر علی اصغر رحیمی


خوشبختانه در آزمون TOLIMO-MSRT و MHLE که در یک سال گذشته برگزار شد،بهگواهی دوستانی که پس از شرکت در کلاس ها و دوره های موسسه محترم ماهان یاسایر مراکزی که نویسنده به عنوان مدرس این کتاب در خدمت شان بوده است-سوالیدیده نشده که برای پاسخ گفتن به آن معلوماتی خارج از مهارت های موجود دراین کتاب مورد نیاز باشد.حتی در آزمون دکتری سال 93 نحوه سوالات به گونه ایبود که همه سوالات بخش ساختار و درک مفاهیم با استفاده از مهارتهای اینکتاب قابل حل بود که باعث شد این کتاب پیش دوستان و اساتید از چنین آزمونیسربلند بیرون بیاید.به نظر می رسد برای موفقیت در آزمون های زبان عمومیداخل کشور در کنار این کتاب نیاز باشد حداقل دو کتاب 504،Essential Wordsfor the T نیز برای پیشرفت دایره واژگانی مطالعه گردد.امید است که این اثربتواند در راه موفقیت متقاضیان آزمون های زبان عمومی داخلی و نیز داوطلبانآزمون دکتری کمکی شایسته ارایه نماید.همه خوانندگان این کتاب،مدرسان عزیز وهمکاران گرامی،دانشجویان و متاقضیان آزمون های دکتری و ارشد و سایردوستانی را که به هر نحوی با آن در ارتباط خواهند بود به یاری می خوانم کهدر راه نزدیک تر شدن این کتاب به منبعی مورد اطمینان با تذکرات و انتقادات وپیشنهادات خود کمکم کنند.

تعداد

بخش اول ـ مهارتهای شنیداری

بخش A:مهارتهای شماره 1 تا 17

بخش B: مهارتهای شماره 18 تا 22

بخش C: مهارتهای شماره 23 تا 27

بخش دوم ـ ساختار و عبارتهای نوشتاری

بخش سوم ـ خواندن و درک مطلب

whatsapp logo instagram logo