مولف:دکتر علی مدنی 

این کتاب در 5 بخش تالیف شده است:(به نحوه مطالعه فصول بر حسب رشته خود دقت کنید)

بخش یکم:درک مطلب(درس به همراه تست های طبقه بندی شده ارشد و دکتری -ویژه تمامی گروه ها )

بخش دوم :منطق و استدلال(درس به همراه تست های طبقه بندی ارشد و دکتری-ویژه تمامی گروه ها )

بخش سوم:تحلیلی(درس به همراه تست های طبقه بندی ارشد و دکتری-ویژه تمامی گروه ها )

بخش چهارم:کمیتی(درس به همراه تست های طبقه بندی ارشد و دکتری-ویژه تمامی گروه ها )

بخش پنجم:تجسمی(درس به همراه تست های طبقه بندی شده ارشد و دکتری- ویژه گروه فنی و مهندسی )


قیمت : 114,000 108,300 تومان                               تعداد :

شرح درس و تست به همراه نکته

بخش اول:درک مطلب(شامل نکته کلیدی و تست)

بخش دوم:منطق و استدلال

بخش سوم:تحلیلی

بخش چهارم:کمیتی

بخش پنجم:کمیتی

بخش پنجم:تجسمی(ویژه گروه فنی و مهندسی)