مولف:دکتر احسان کمالی

در اين كتاب تلاش شده است مطالب به گونه هاي گردآوري شود كه مطالب مهم هر دو مقطع را پوشش دهد بگونه اي كه حتي جهت مصاحبه هاي تخصصي نيز بتواند مفيد باشد. در اين راستا بعد از بيان كليات حسابرسي ابتدا برخي از مباحث مطرح در مقطع كارشناسي ارشد مانند علل تقاضا براي حسابرسي، فلسفه حسابرسي، نظام راهبردي شركتي، استقلال حسابرسي و تاثيرفناوري اطلاعات بر حسابرسي كه از منابع مختلف شامل كتب و مقالات فارسي و انگليسي استخراج شده، ارائه شده است.
بخش بعدي كتاب نيز شامل سيزده فصل از خلاصه مباحث دوره كارشناسي در درس حسابرسي مي باشد. اميد است مجموعه حاضر بتواند در راستاي موفقيت داوطلبين آزمون دكتري تخصصي حسابداري گامي هرچند كوچك بردارد


قیمت : 144,000 129,600 تومان                               تعداد :