spinner logo

استعداد تحصیلی


استعداد تحصیلی

قیمت : 439,000 417,050 تومان

جزئیات پک

توضیحات

مولف:دکتر علی مدنی 

 استعداد تحصیلی گام به گام
 
کتاب آموزش گام به کام استعداد تحصیلی دکتری شامل 5 بخش اصلی است تمامی مفاهیم اصلی به صورت مشروح مورد بسط و توضیح قرار گرفته است :
درکمطلب: همانطور که مستحضر هستید درک مطلب در آزمونهای ورودی دکتری شاملمتونی تخصصی است که با توجه به گروههای آزمایشی متفاوت به صورت تخصصی اینمتون مورد بحث قرار می گیرند در این فصل کتاب با تکنیکهای مشروحی در حلانواع متون تخصصی بیان شده اند.
1- استدلال منطقی : اینفصل که مختص تمامی گروهها به غیر از فنی مهندسی می باشد در قالب نکاتیکلیدی و مثالهای فراوان با حل های کاملا تشریحی به بحث درباره سوالاتاستدلال منطقی می پردازد.
2- تحلیلی: دراین فصل که جدیدترین مبحث آزمونهای دکتری در درس استعداد تحصیلی است بابررسی تمامی نکات پایه ای چندقانونی به بحث و بررسی سوالات تحلیلی میپردازد.
3- کمیتی : سوالاتکمیتی نیازمند بررسی همه جانبه سوالات پایه ای ریاضیاتی است در این فصلتمامی سوالات و نکات ریاضیات از پایه بررسی شده و در انتها به بررسی تستهایطبقه بندی شده پرداخته شده است.
4- تجسمی: مبحث تجسمی مختص گروه فنی مهندسی است که در این فصل کتاب با بررسی تستهای نکته دار این مبحث مورد بررسی قرار گرفته شده است.
 
درکنار کتاب آموزش گام به گام ، کتاب مجموعه سوالات استعداد تحصلی دکتری بههماره پاسخ های تشریحی در سه جلد آماده شده است که این کتاب بهترین مکملبرای کتاب آموزش گام به گام می باشد.به داوطلبان پیشنهاد میشود در کنارکتاب آموزش گام به گام به بررسی کتابهای مجموعه تست حتما بپردازند.
جلد اول : گروه فنی مهندسی
جلد دوم : گروه علوم انسانی و علوم پایه
جلد سوم : سایر گروه ها(هنر- کشاورزی- زبان- دامپزشکی- علوم پزشکی و ...)

تعداد

شرح درس و تست به همراه نکته

بخش اول:درک مطلب(شامل نکته کلیدی و تست)

بخش دوم:منطق و استدلال

بخش سوم:تحلیلی

بخش چهارم:کمیتی

بخش پنجم:کمیتی

بخش پنجم:تجسمی(ویژه گروه فنی و مهندسی)


whatsapp logo instagram logo