مولف:دکتر حاجی محمد احمدی


قیمت : 72,000 68,400 تومان                               تعداد :

فصل اول:اصول و مبانی روزنامه¬نگاری

فصل دوم:انواع روزنامه¬نگاری

فصل سوم:موضوع¬های تحلیلی روزنامه¬نگاری

فصل چهارم:فناوری¬های نوین ارتباطی و روزنامه¬نگاری الکترونیک

فصل پنجم:حقوق رسانه و مطبوعات

پرسش و پاسخ¬های تشریحی 166