spinner logo

سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته


سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته

قیمت : 329,000 296,100 تومان

جزئیات پک

توضیحات

از اینکه این مجموعه را به عنوان راهنمای تحصیلی و علمی خود در درس سیستم های اطلاعاتی پیشرفته ، انتخاب کردیده اید سپاسگزاریم. ما می توانیم این نوید را به شما بدهیم که با مطالعه این کتاب،پوشش مناسب و جامعی از مباحثگسترده ی حوزه سیستم های اطلاعات مدیریت به زبان ساده و خلاصه انجام خواهید داد و مهمتراینکه،مباحث مدنظر طراحان کنکور دکتری به صورت ویژه بررسی خواهد شد.
تجربیات سال های پیشین نشان می دهد که اکثر داوطلبین کنکور دکتری دارای مشغله های شغلی،اجتماعی و خانوادگی هستند و بدین جهت فرصت مطالعه موثر را از دست می دهند، بر این اساس به همه داوطلبان عزیز پیشنهاد می کنیم برای تثبیت آموزش ،در صورت امکان در کلاس های آنلاین این درس که توسط مولفین کتاب تدریس می شود شرکت نمایند،زیرا این موضوع برای موفقیت در کنکور دکتری بسیار موثر می باشد.

تعداد
فهرست مطالب کتاب :
فصل اول: اداره کردن بنگاه دیجیتالی
فصل دوم: انواع سیستم های اطلاعاتی
فصل سوم: تاثیر سیستم های اطلاعاتی بر سازمان
فصل چهارم: بنگاه دیجیتالی،کسب و کار الکترونیکی،تجارت الکترونیکی
فصل پنجم: موضوعات اخلاقی و اجتماعی در عصر دیجیتال
فصل ششم:کاربرد سیستم های بنگاهی و یکپارچگی کسب و کار
فصل هفتم: مدیریت دانش
فصل هشتم: بهبود تصمیم گیری
فصل نهم: ایجاد سیستم های اطلاعاتی
فصل دهم: زیرساخت سیستم های اطلاعاتی
فصل یازدهم: پایگاه داده و مدیریت اطلاعات
فصل دوازدهم: سیستم اطلاعات سبز
فصل سیزدهم: معماری سیستم های اطلاعاتی بین المللی
فصل چهاردهم: ارتباطات راه دور،شبکه ها و اینترنت
فصل پانزدهم: مباحث جدید درحوزه سیستم های اطلاعاتی
تست های کنکور دکتری در سال 96 با پاسخ تشریحی
تست های کنکور دکتری در سال 97 با پاسخ تشریحی
تست های کنکور دکتری در سال 98 با پاسخ تشریحی
 
whatsapp logo instagram logo