زبان عمومی ( تولیمو )


زبان عمومی ( تولیمو )

قیمت : 459,000
436,050
تومان

جزئیات پک

توضیحات

مولف: دکتر علی اصغر رحیمی

تعداد

بخش اول ـ مهارتهای شنیداری

بخش A:مهارتهای شماره 1 تا 17

بخش B: مهارتهای شماره 18 تا 22

بخش C: مهارتهای شماره 23 تا 27

بخش دوم ـ ساختار و عبارتهای نوشتاری

بخش سوم ـ خواندن و درک مطلب

whatsapp logo instagram logo