با توجه به تعطیلات نوروز 99 ، ارسال از 24 اسفندماه 98 تا 16 فروردین 99 انجام نخواهد شد ، لطفا با توجه به زمان عدم ارسال در خرید خود دقت فرمایید.

مولف:دکتر اسماعیل شاه طهماسبی

این کتاب در راستای آمادگی داوطلبان آزمون دکترای مالی دانشگاه سراسریتدوین شدهاست. هدف نویسندگان، تالیف مجموع های مناسب برای این دسته ازداوطلبان با توجه به رویکرد جدید آزمون دکترای مالی بوده است. این کتاب حاوی مطالبدرسی، مفاهیم مهم مالی است که در طی 9 فصل تدوین شده است. در پایان هرفصل تست های مرتبط با هر فصلآورده شده است و در انتها به سوالات آزمون دکترای مالی در سال گذشته پاسخداده شده است. در این مجموعه تلاش شده است تمامی مباحثی که در آزمون مطرح شده است،تحت پوشش قرار بگیرد.البته مباحث دیگری در زمینه سرمایه گذاری مطرح است که در اینفرصت اندک مجال توجه به این مقوله ها نبوده استقیمت : 53,000 تومان                               تعداد :

شرح درس،تست تالیفی و تست سال 92

فهرست مطالب خلاصه کتاب مدیریت سرمایه گذاری

فصل اول: بازارها و ابزارهای مالی

فصل دوم: مفاهیم ریسک بازده و مطلوبیت سرمایه گذاری

فصل سوم: نظریه پرتفوی

فصل چهارم: مدلهای عاملی

فصل پنجم: مدلهای تعادلی

فصل ششم: ارزیابی عملکرد پرتفوی

فصل هفتم: مفهوم بازار کارآ

فصل هشتم: تجزیه و تحلیل بازار