استعداد تحصیلی


استعداد تحصیلی

قیمت : 439,000
417,050
تومان

جزئیات پک

توضیحات

مولف:دکتر علی مدنی

تعداد

شرح درس و تست به همراه نکته

بخش اول:درک مطلب(شامل نکته کلیدی و تست)

بخش دوم:منطق و استدلال

بخش سوم:تحلیلی

بخش چهارم:کمیتی

بخش پنجم:کمیتی

بخش پنجم:تجسمی(ویژه گروه فنی و مهندسی)

whatsapp logo instagram logo