مولف:دکتر علی اصغر رحیمی


قیمت : 459,000 413,100 تومان                               تعداد :

بخش اول ـ مهارتهای شنیداری

بخش A:مهارتهای شماره 1 تا 17

بخش B: مهارتهای شماره 18 تا 22

بخش C: مهارتهای شماره 23 تا 27

بخش دوم ـ ساختار و عبارتهای نوشتاری

بخش سوم ـ خواندن و درک مطلب

whatsapp logo instagram logo