مولف:دکتر مهدی سهیلی زاد


قیمت : 239,000 215,100 تومان                               تعداد :

بخش اول: سنتز ترکیبات آلی به روش گسستن

بخش دوم: آلکیل¬دار کردن کربانیون¬ها

بخش سوم: تبدیل گروه‌های عاملی از طریق جانشینی هسته دوستی

بخش چهارم: افزایش الکترون¬دوستی به پیوندهای چندگانه کربن-کربن

whatsapp logo instagram logo