خواص فیزیکی و استحاله فازها


خواص فیزیکی و استحاله فازها

قیمت : 249,000
236,550
تومان

جزئیات پک

توضیحات

مولف:دکتر کیانوش طاهرخانی

تعداد

فصل اول- بلورشناسی

فصل دوم- عیوب بلورین

فصل سوم- نمودارهای فازی دوتایی

فصل چهارم – نمودارهای فازی سه‌تایی

فصل پنجم: نفوذ

فصل ششم: سطح و فصل مشترک

فصل هفتم: جوانه¬زنی

فصل هشتم: آنیل کردن

فصل نهم: استحاله¬های نفوذی و غیرنفوذی

فصل دهم – مجوعه سوالات و آزمون های دکتری

whatsapp logo instagram logo