spinner logo

حقوق بین الملل عمومی


حقوق بین الملل عمومی

قیمت : 269,000 242,100 تومان

جزئیات پک

توضیحات

از سه منبع اصلی درس یعنی کتاب حقوق بین‌الملل عمومی تألیف دکتر محمدرضاضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی الف و ب تألیف دکتر رضا موسی زاده وکتاب درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی تألیف گرهاردفن گلان ترجمه دکتر آقائیاستفاده شده است

تعداد
با توجه به این که درس حقوق بین‌الملل یکی از مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد است و نیز با عنایت به اینکه منابع حقوق بین‌الملل نامشخص می‌باشد،  نهایت سعی خود را در گردآوری مباحث اصلی و کلیدی این درس به عمل آورده‌ایم. باشد که کمکی هر چند ناچیز در حق دانشجویان عزیز انجام بدهیم. مجموعه حاضر برای دانشجویان و علاقه‌مندان به رشته و علم روابط بین‌الملل تدوین شده است. در گردآوری مباحث، بنده از سه منبع اصلی درس یعنی کتاب حقوق بین‌الملل عمومی تألیف دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی الف و ب تألیف دکتر رضا موسی زاده و کتاب درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی تألیف گرهاردفن گلان ترجمه دکتر آقائی استفاده کرده‌ام. انتخاب این منابع نیز با توجه به تجربه بنده در کارشناسی ارشد و نیز مطالعه تستهای ده سال اخیر بوده که حدود 70 درصد سؤالات از این سه منبع استخراج شده است.
از مهمترین ویژگی این مجموعه می‌توان به دقت نظر، رعایت فنی در طرح مباحث و پرهیز از اصطلاحات مبهم اشاره کرد. هر چند که ادعای این را نداریم که این مجموعه خالی از نقص و ایراد باشد و به همین دلیل و نیز به منظور رفع نقص‌ها و اشکالات آماده هرگونه پیشنهاد، انتقاد و راه حل‌های عالمانه می‌باشیم.
whatsapp logo instagram logo