----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 48 ساعت | نام استاد: دکتر مدرسی | روز و ساعت: چهارشنبه 21-17
------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.


قیمت : 1,250,000 1,062,500 تومان                               تعداد :
مدیریت راهبردی و آینده پژوهی