خلاصه ای از مراجع اصلی درس شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد است این کتاب شامل 6 فصل به‌صورت شرح درس، نکات کلیدی و کلیه تستهای کنکور کارشناسی ارشد به صورت طبقه بندی همراه با پاسخ تشریحی آنها می باشد.قیمت : 239,000 215,100 تومان                               تعداد :
کتابی که در پیش رو دارید خلاصه ای از مراجع اصلی درس شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد است. با توجه به اینکه دانشجویان معمولاً در استفاده از کتب مرجع چه در دروس دانشگاه و چه در آمادگی کنکور کارشناسی ارشد دچار مشکل می شوند، سعی کردم منبعی در اختیار آنها قرار دهم تا بهره گیری از زبان و نگارش ساده تر به طرح موضوعات مورد لزوم آنها بپردازد. این کتاب شامل 6 فصل به‌صورت شرح درس، نکات کلیدی و کلیه تستهای کنکور کارشناسی ارشد به صورت طبقه بندی همراه با پاسخ تشریحی آنها می باشد.
whatsapp logo instagram logo