شیمی فیزیک و ترمودینامیک


شیمی فیزیک و ترمودینامیک

قیمت : 239,000
227,050
تومان

جزئیات پک

توضیحات

خلاصه ای از مراجع اصلی درس شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد است این کتاب شامل 6 فصل به‌صورت شرح درس، نکات کلیدی و کلیه تستهای کنکور کارشناسی ارشد به صورت طبقه بندی همراه با پاسخ تشریحی آنها می باشد.

تعداد
کتابی که در پیش رو دارید خلاصه ای از مراجع اصلی درس شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد است. با توجه به اینکه دانشجویان معمولاً در استفاده از کتب مرجع چه در دروس دانشگاه و چه در آمادگی کنکور کارشناسی ارشد دچار مشکل می شوند، سعی کردم منبعی در اختیار آنها قرار دهم تا بهره گیری از زبان و نگارش ساده تر به طرح موضوعات مورد لزوم آنها بپردازد. این کتاب شامل 6 فصل به‌صورت شرح درس، نکات کلیدی و کلیه تستهای کنکور کارشناسی ارشد به صورت طبقه بندی همراه با پاسخ تشریحی آنها می باشد.
whatsapp logo instagram logo