زبان تخصصی مهندسی مواد


زبان تخصصی مهندسی مواد

قیمت : 339,000
322,050
تومان

جزئیات پک

توضیحات

کتابی که در پیش رودارید مجموعه ای جهت تقویت زبان تخصصی دانشجویان رشته مواد بوده که شامل 18 فصل و هر فصل مختص زمینه ای خاص رشته مواد می باشد.

تعداد
کتابی که در پیش رودارید مجموعه ای جهت تقویت زبان تخصصی دانشجویان رشته مواد بوده که شامل 18 فصل و هر فصل مختص زمینه ای خاص رشته مواد می باشد.
از آنجائیکه بهترین منبع جهت مطالعه این درس کتاب زبان تخصصی دانشجویان مهندسی مواد نوشته دکتر محمد فلاحی مقیمی می باشد در این مجموعه 18 متن اصلی این کتاب همراه با ترجمه آورده شده و در انتهای هر فصل لغات مربوط به آن زمینه تخصصی داده شده است و در پایان کتاب کلیه تستهای آزمون های سراسری از سال 72 تا 85 همراه با پاسخ تشریحی آنها آورده شده است.
whatsapp logo instagram logo