خواص مکانیکی مواد


خواص مکانیکی مواد

قیمت : 249,000
236,550
تومان

جزئیات پک

توضیحات

رمبنای خلاصه درس و تأکید بر نکات مهم و کلیدی و تنوع پرسش‌های چهار گزینه‌ای جمع‌آوری شده است.

تعداد
کتابی که در پیش رو دارید خلاصه ای از مراجع اصلی درس خواص مکانیکی مواد است. با توجه به اینکه دانشجویان معمولاً در استفاده از کتب مرجع چه در دروس دانشگاه و چه در آمادگی کنکور کارشناسی ارشد دچار مشکل می شوند، سعی کردم منبعی در اختیار آنها قرار دهم تا بهره گیری از زبان و نگارش ساده تر به طرح موضوعات مورد لزوم آنها بپردازد. این کتاب شامل 7 فصل بصورت شرح درس، نکات کلیدی و کلیه سؤالهای کنکور کارشناسی ارشد به صورت طبقه بندی همراه با پاسخ تشریحی آنها می‌باشد.
whatsapp logo instagram logo