خواص فیزیکی مواد


خواص فیزیکی مواد

قیمت : 249,000
236,550
تومان

جزئیات پک

توضیحات

این کتاب شامل 7 فصل شرح درس، نکات کلیدی و کلیه تست‌های کنکور کارشناسیارشد به صورت طبقه بندی همراه با پاسخ تشریحی آنها می باشد.

تعداد
کتابی که در پیش رو دارید خلاصه ای از مراجع اصلی درس خواص فیزیکی مواد است. با توجه به اینکه دانشجویان معمولاً در استفاده از کتب مرجع چه در دروس دانشگاه و چه در آمادگی کنکور کارشناسی ارشد دچار مشکل می شوند، سعی کردم منبعی در اختیار آنها قرار دهم تا با بهره گیری از زبان و نگارش ساده تر به طرح موضوعات مورد لزوم آنها بپردازد. این کتاب شامل 7 فصل شرح درس، نکات کلیدی و کلیه تست‌های کنکور کارشناسی ارشد به صورت طبقه بندی همراه با پاسخ تشریحی آنها می باشد.
لازم می دانم از مدیریت مؤسسه ماهان آقایان سیاری و همچنین سرکار خانم زاهدی سرشت به سبب تلاش‌های بی¬دریغشان در چاپ این مجموعه نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم.
whatsapp logo instagram logo