------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: استاد حبیبی | روز و ساعت:پنجشنبه :14-10
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.


قیمت : 720,000 تومان                               تعداد :
روانشناسی بالینی
روانشناسی عمومی
روانشناسی تربیتی