------------------------------------------------------
گروه 1 | 25 ساعت  | نام استاد:استاد خزایی | روز و ساعت: جمعه14-12
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.


قیمت : 650,000 تومان                               تعداد :
روانشناسی بالینی
روانشناسی عمومی