------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: استاد پیری | روز و ساعت: پنجشنبه17-14
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.


قیمت : 850,000 تومان                               تعداد :
روانشناسی بالینی
روانشناسی عمومی