------------------------------------------------------
گروه 1 | 52 ساعت  | نام استاد: دکتر محمدی - استاد جلالی| روز و ساعت: پنج شنبه 13-9
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.


قیمت : 728,000 تومان                               تعداد :
روانشناسی بالینی
روانشناسی عمومی