------------------------------------------------------
گروه 1 | 30ساعت  | نام استاد: استاد نادری | روز و ساعت:پنجشنبه 10-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.


قیمت : 700,000 تومان                               تعداد :
روانشناسی بالینی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی عمومی