----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 56 ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: سه‌شنبه 21 - 17
 کد B (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استادمروج(تکمیل ظرفیت) | روز و ساعت: پنجشنبه 17 - 13
کد C (گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استاد مروج(تکمیل ظرفیت) | روز و ساعت: جمعه 12 - 8

کد D(گروه) | 56 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 21-17

----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود


قیمت : 1,400,000 1,190,000 تومان                               تعداد :
دکتری علوم ارتباطات