----------------------------------------------------------------------
 40 ساعت  | نام استاد: استاد رازقندی | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود


قیمت : 1,200,000 تومان                               تعداد :
دکتری جامعه شناسی